top of page

De contactgegevens van het bedrijf:

Naam: Sarah Schuhmacher
Telefoonnummer: 05424-29830
E-mailadres: info@nesemeyer.de
Bedrijfsnaam: Landidyll Haus Nesemeyer

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Naam: Sarah Schuhmacher
Telefoonnummer: 05424-29830
E-mailadres: info@nesemeyer.de
Bedrijfsnaam: Landidyll Haus Nesemeyer

Gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft u als gebruiker van onze website alle nodige informatie over hoe, in welke mate en met welk doel wij of derden gegevens van u verzamelen en gebruiken. Uw gegevens worden strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG) verzameld en gebruikt. Wij voelen ons bijzonder betrokken bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en werken daarom strikt binnen de grenzen die de wettelijke eisen ons stellen. Deze persoonsgegevens worden op vrijwillige basis verzameld als dit voor ons mogelijk is. Ook deze gegevens geven wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Voor bijzonder vertrouwelijke gegevens, zoals betalingstransacties of met betrekking tot uw vragen aan ons, garanderen wij een hoog niveau van beveiliging door gebruik te maken van SSL-codering. Op dit punt willen we echter wijzen op de algemene gevaren van internetgebruik, waarop we geen invloed hebben. Zeker in het e-mailverkeer zijn uw gegevens zonder verdere voorzorgsmaatregelen niet veilig en kunnen door derden worden vastgelegd.

Informatie, verwijderen, blokkeren

U ontvangt te allen tijde gratis informatie over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverzameling en gegevensverwerking. U heeft ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die op grond van wettelijke voorschriften worden bewaard of die nodig zijn voor een goede zakelijke transactie. Om te allen tijde een datalock te kunnen implementeren, worden de gegevens voor controledoeleinden in een lock-bestand bewaard. Indien gegevens niet onder een wettelijke archiveringsplicht vallen, zullen wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen. Als de archiveringsplicht van toepassing is, blokkeren wij uw gegevens. Voor alle vragen en opmerkingen over de correctie, blokkering of verwijdering van persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze gegevensbeschermingsverklaring of op het adres dat in het impressum staat vermeld.

Verzamelen van toegangsgegevens

De levering en presentatie van inhoud via onze website vereist technisch gezien het verzamelen van bepaalde gegevens. Bij uw toegang tot onze website worden deze zogenaamde serverlogbestanden door ons of de aanbieder van de webruimte geregistreerd. Uit deze logbestanden kunnen geen conclusies over u en uw persoon worden getrokken. De bijbehorende informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de huidige datum, de hoeveelheid gegevens, de webbrowser en zijn versie, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de referrer-URL als de pagina van waarmee u naar onze site bent overgeschakeld, evenals het bijbehorende IP-adres. We gebruiken deze gegevens om onze inhoud weer te geven en te leveren en voor statistische doeleinden. De informatie ondersteunt de levering en voortdurende verbetering van ons aanbod. We behouden ons ook het recht voor om de genoemde gegevens achteraf te controleren als er een vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van ons aanbod.

Inhoud en services van derden

Het aanbod op onze website kan ook inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders bevatten die ons aanbod aanvullen. Voorbeelden van dergelijke aanbiedingen zijn kaarten van Google Maps, YouTube-video's of afbeeldingen van derden. Het regelmatig oproepen van deze diensten van derden vereist de overdracht van uw IP-adres. Dit maakt het voor deze providers mogelijk om uw gebruikers-IP-adres te zien en op te slaan. We doen ons uiterste best om alleen die externe providers op te nemen die IP-adressen uitsluitend gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben echter geen invloed op welke derde partij het IP-adres opslaat. Deze opslag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor statistische doeleinden. Als we kennis krijgen van opslagprocessen door derden, zullen we onze gebruikers hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Houd in dit verband ook rekening met de speciale gegevensbeschermingsverklaringen voor individuele externe aanbieders en dienstverleners van wie wij op onze website diensten gebruiken. U vindt ze ook in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonsgegevens in het kader van gegevensvermijding en gegevenseconomie alleen voor zover en zolang dit nodig is voor het gebruik van onze website of zoals vereist door de wet. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons strikt aan de relevante wettelijke voorschriften en deze gegevensbeschermingsverklaring bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Als het doel van de gegevensverzameling niet meer van toepassing is of als het einde van de wettelijke bewaartermijn is bereikt, worden de verzamelde gegevens geblokkeerd of verwijderd. Onze website kan regelmatig worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. Als we persoonlijke gegevens verzamelen - zoals uw naam, uw adres of uw e-mailadres - is deze gegevensverzameling vrijwillig. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Houd er rekening mee dat gegevens over het algemeen niet altijd veilig via internet worden verzonden. Vooral bij e-mailverkeer kan de beveiliging tijdens gegevensuitwisseling niet worden gegarandeerd.

Serverlogbestanden

De serverlogbestanden zijn anonieme gegevens die worden geregistreerd wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie laat geen conclusies over u persoonlijk toe, maar is om technische redenen essentieel voor de levering en presentatie van onze inhoud. Ze dienen ook voor onze statistieken en de constante optimalisatie van onze inhoud. Typische logbestanden zijn de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid gegevens, de voor de toegang gebruikte browser en de versie daarvan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de aanbieder die u opdracht heeft gegeven, de pagina van waaruit u naar ons aanbod bent gekomen (referrer URL) en uw IP-adres. Logbestanden maken ook een nauwkeurige controle mogelijk als er een vermoeden bestaat van illegaal gebruik van onze website.

SSL-codering

Onze website maakt gebruik van SSL-codering als het gaat om de overdracht van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze codering wordt bijvoorbeeld geactiveerd bij het verwerken van betalingstransacties en voor vragen die u ons via onze website toestuurt. Zorg ervoor dat SSL-codering aan uw kant is geactiveerd voor de relevante activiteiten. Het gebruik van codering is eenvoudig te herkennen: de weergave in uw browserregel verandert van "http://" in "https://". Gegevens die via SSL zijn versleuteld, kunnen niet door derden worden gelezen. Verzend uw vertrouwelijke informatie alleen met geactiveerde SSL-codering en neem bij twijfel contact met ons op.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Als onderdeel van de wettelijke imprintplicht moeten wij onze contactgegevens publiceren. Deze worden soms door derden gebruikt om ongewenste reclame en informatie te sturen. Wij maken hierbij bezwaar tegen het verzenden van reclamemateriaal van welke aard dan ook waarvoor wij niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.Wij behouden ons tevens uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen het ongewenst en ongevraagd toezenden van reclamemateriaal. Dit geldt in het bijzonder voor zogenaamde spam e-mails, spambrieven en spamfaxen. Wij wijzen erop dat de ongeoorloofde overdracht van reclamemateriaal gevolgen kan hebben voor het mededingingsrecht, het burgerlijk recht en het strafrecht. Vooral spammails en spamfaxen kunnen leiden tot hoge schadeclaims als ze de bedrijfsvoering verstoren door overvolle mailboxen of faxapparaten.

19-04-2018

bottom of page